Regler for venteliste og tilbud om medlemskap i Bispebrygga Båtforening.

Søknad om medlemskap, plass på venteliste med følgende opplysninger sendes til post@bispebrygga.no

Navn:

Fødselsdato:

Adresse:

E-postadresse:

Mobilnr:

Type båt/antall fot/meter:

Ved tilbud om medlemskap etter å ha stått på venteliste, kan den som får tilbud velge å takke nei til medlemskap dersom plassen man blir tilbudt ikke dekker behovet man har for båtplass på det aktuelle tidspunktet. Opparbeidet plass på ventelisten beholdes inntil båtplass som dekker behovet til den aktuelle søkeren kan tilbys.

I henhold til vedtektene har søkere som har bostedsadresse i Oslo eller tilstøtende kommune som ikke grenser til sjøområder fortrinnsrett til medlemskap.

Det er erfaringsmessig de minste plassene som tilbys nye medlemmer – altså plass inntil 18 fot

Administrasjonsgebyr sendes ut fortløpende til søker etter at søknad om medlemskap  – plass på venteliste er mottatt og deretter årlig så lenge søkeren står på ventelisten.

For tiden er administrasjonsgebyret kr. 300.-.  Gebyret kan justeres årlig etter vedtak fattet av generalforsamlingen til Bispebrygga Båtforening.

Dersom administrasjonsgebyret ikke blir betalt innen forfallsdato vil det ikke bli purret på innbetaling og søker vil slettes fra ventelisten uten videre varsel.

Plassen på ventelisten er personlig og kan ikke arves eller overdras til andre.

Det er ingen begrensning for antallet søkere som kan stå på ventelisten.

Til info er gjeldende begrensning for båtstørrelse :

Største brutto lengde:    9,60 meter

Største brutto bredde:    3,40 meter

Høyeste tillatte vekt:      5.000 kg

Reklame