Årskalender 2013

Januar
Budsjett og regnskapsmøte for styret 10. og 11. januar. Revisjon av regnskapet.
Frist for innlevering av forslag til årsmøtet er 20.januar.

Februar
Årsmøtet 2013. 13.02 kl. 19.00 i Bispestua.

April/mai
Utsett av båter:
Ytterst på brygge ved sone 1: Palmesøndag, 23.03 –  Avtales.
Sone 1 og 2: 20.04 og 21.04.2013. Oppmøte kl. 09.00–15.00.
Sone 3 og 4: 27.04 og 28.04.2013. Oppmøte kl. 09.00–15.00.
Dugnadslag/vaktlag blir kalt inn. Oppmøte kl. 08.50 i Bispestua for briefing før start kl. 09.00.

Mai
Dugnad: 30.04 og 02.05 samt 06-05–07.05. Oppmøte alle dager kl. 17.00–21.00. Servering av pølser kl. 17.00. Dugnadsgjeng de respektive dagene blir kalt inn og tildelt arbeidsoppgaver. Flere dugnader ved behov.

Juni
Sommerfest i Bispestua. 14.06 start kl. 18.00. Ta med grillmat. Tilbehør og drikke til maten holdes av Bispebrygga Båtforening. Markering av at foreningen runder 85 år.

August
Dugnad. Hvis behov blir det kalt inn mannskap. Fellestur til Husbergøya 31.08 Info kommer i eget skriv.

September
Opptak av båter for vinterlagring:
Medlemmer 21.09-22.09. kl 09.00-15.00. Oppmøte avtales med leder.
Kunder og medlemmer 23.09-29.09. Vi tar opp båter dagtid og kveldstid etter avtale. Oppmøte avtales med leder.
Dugnadslag/vaktlag blir kalt inn. Oppmøte 10 min før første båt skal heises på land i Bispestua for briefing før start. Ansvarlig leder for opptak 2013 blir oppnevt av styret og publiseres så snart informasjonen forligger.

November
Medlemsmøte/klubbkveld 13.11 kl. 19.00–21.00 i Bispestua. Tema for kvelden publiseres så snart det er vedtatt.

Desember
Julebord lørdag 30.11 kl. 18.30. Sted Villa Lilleborg. Egenandel kr. 100,- per person. Maks 2 per medlem.

Årskalenderen er veiledende og endringer kan forekomme.

Reklame